Kính gửi quý khách hàng

Công ty Quà Tặng 168 xin gửi đến quý khách bảng giá mạ vàng 24k và 18k cho các loại đồng hồ. Công ty nhận mạ vàng cho tất cả các loại đồng hồ.

Công ty Quà Tặng 168 nhận đúc vàng nguyên khối 24k, 18k, 14kcho tất cả các dòng quà tặng mạ vàng. Khách hàng có thể mang vàng của mình đến đúc hoặc lấy vàng của công ty chúng tôi.

                                                Bảng báo giá mạ vàng đồng hồ

STT Sản Phẩm Phân Loại ĐVT Đơn Giá (VNĐ)
1 Đồng hồ casio Nữ Mạ vàng mặt đồng hồ 2.500.000
Nam Mạ vàng mặt đồng hồ 3.000.000

2

Đồng hồ Tissot Nữ Mạ vàng mặt đồng hồ 2.500.000
Nam Mạ vàng mặt đồng hồ 3.000.000
3 Đồng hồ Rolex Nữ Mạ vàng mặt đồng hồ 2.500.000
Nam Mạ vàng mặt đồng hồ 3.000.000
4 Đồng hồ Citizen Nữ Mạ vàng mặt đồng hồ 2.500.000
Nam Mạ vàng mặt đồng hồ 3.000.000
5 Đồng hồ Orient Nữ Mạ vàng mặt đồng hồ 2.500.000
Nam Mạ vàng mặt đồng hồ 3.000.000
6 Đồng hồ Chanel Nữ Mạ vàng mặt đồng hồ 2.500.000
7 Dây đồng hồ kim loại Nữ Mạ vàng dây đồng hồ 4.000.000
Nam Mạ vàng dây đồng hồ 5.000.000 
14 Dây Apple Watch (dây kim loại)   Mạ vàng dây đồng hồ 4.000.000- 6.000.000