Tên lửa Sam 2

3.000.000₫

Chất liệu: Hợp Kim

Tỷ lệ 1/24 KT 35x8cm

- Màu xanh giá: 3 triệu

- Màu vàng giá: 3 triệu 800

 

Sản phẩm mới nhất