Tên lửa Sam 2

3.600.000₫

Chất liệu: Hợp Kim

Tỷ lệ 1/24 KT 35x8cm

- Màu xanh giá: 3 triệu 600

- Màu vàng giá: 4 triệu

 

Sản phẩm mới nhất