TRỰC THĂNG KA-28 và Mi-171

3.800.000₫

Chất liệu: Hợp kim

Trực thăng KA-28

- Tỷ lệ 1/48 dài 48cm, đường kính cánh quạt 50cm giá: 3 triệu 800

Trực thăng Mi-171

- Tỷ lệ 1/48 dài 52cm giá: 3 triệu 500

Sản phẩm mới nhất