XE TĂNG T-34 và T-55

3.500.000₫

Chất liệu: Hợp kim

T-55 Tỷ lệ 1/30 KT 35x13x10cm

T-34 tỷ lệ 1/30 KT 35x13x10cm

- Màu xanh giá 3 triệu 500 

- Màu vàng giá 4 triệu

 

 

Sản phẩm mới nhất