XE TĂNG T-99

2.000.000₫

Chất liệu: Hợp Kim

Tỷ lệ 1/50 dài 25cm màu vàng giá: 2 triệu 

Tỷ lệ 1/35 KT 35x10x8cm màu vàng giá: 3 triệu 500

Sản phẩm mới nhất