XE TĂNG T-99

2.100.000₫

Chất liệu: Hợp Kim

Tỷ lệ 1/30 KT 35x13x10cm màu xanh giá 3 triệu 500

Tỷ lệ 1/70 KT 25x9x10cm màu vàng giá 2 triệu 100

Sản phẩm mới nhất